Verhalen brengen mensen samen

In het Verhalenhuis staan de mens en zijn (persoonlijke) verhaal centraal. Verborgen verhalen in de gemeente Kampen worden zichtbaar voor anderen. Zo brengt het Verhalenhuis zowel inwoners als gasten/bezoekers van Kampen en haar kernen met elkaar in contact.
OnderbroekenlolVerhalen kunnen op vele manieren worden vormgegeven en gepresenteerd: foto, film, gesproken of geschreven verhaal, expositie, voorstelling, evenement, (educatief) project, samen koken en eten. Het Verhalenhuis organiseert en faciliteert dit, op de thuisbasis of op locatie.

Betrokken mensen

Door kennis te maken met elkaars verhalen, ontstaat aandacht en begrip voor elkaars diversiteit. Betrokken mensen levert een betrokken samenleving op. Dit bevordert de sociale cohesie, de samenhang in de (lokale) gemeenschap. Het Verhalenhuis werkt graag samen met sociale en culturele ondernemers en instellingen.

Door aandacht te geven aan (persoonlijke) geschiedenissen, die zich vroeger afspeelden of juist nu, fungeert Verhalenhuis Kampen als een museum voor immaterieel erfgoed.

(Foto: Jan Moes)